Jacek Szynkarczuk
Urodzony w Zamościu. Należy do grona najbardziej poszukiwanych artystów realizujących się w nurcie sztuki fantastycznej. Zwrot w kierunku realizmu magicznego nastąpił u artysty w okolicach 2010. Jest malarzem sztalugowym, zainteresowanym przede wszystkim tematem krajobrazu znajdującego się na pograniczu rzeczywistości i fantazji, co odróżnia go od innych twórców realizmu magicznego, który jako nurt charakteryzuje się dużą metaforycznością tematów – portret rzadko kiedy jest tylko portretem, a krajobraz tylko krajobrazem. Pejzaże Szynkarczuka cechuje jednolitość ich niedostępności, są to widoki odludnych krain, noszących wprawdzie ślady ludzkiej obecności w postaci zamków, twierdzy, domów, wież, labiryntów, wiatraków, ale opustoszałych, porzuconych, znajdujących się jak gdyby poza czasem. Obrazowane przez twórcę miasta unoszą się w przestworzach, nad szachownicą pól, niczym dmuchane balony wypełnione błękitną wodą. Pietyzm, z jakim Szynkarczuk pochyla się nad architekturą, przywodzi na myśl ryciny Giovanniego Battisty Piranesiego, w których XVIII-wieczny artysta formy przestrzenne czyni głównymi bohaterami. Szynkarczuk, podobnie jak Piranesi, przygląda się ruinom, stojącym samotnie, wpół-zburzonym kolumnom, powoli porastającym bluszczem, stawiając pytania o rolę człowieka wobec znacznie potężniejszych mocy czasu i historii i o fizyczne ślady, które ludzkość pozostawia po sobie wśród naturalnych krajobrazów. Herling Grudziński, w opowiadaniu „Wieża” opublikowanym w Paryżu w 1958, skupia się na tytułowej wieży, Torre dello Spavento, która stanowi punkt wyjścia dla egzystencjalnych rozmyślań nad nieuniknioną ludzką samotnością. Weduty Szynkarczuka zdają się mieć podobny charakter. Choć fantastyczne, wiszące w powietrzu na wyalienowanych wyspach lub wsparte na cokołach, wywołują u widza znajome uczucie niepokoju towarzyszące samotnemu błądzeniu wśród krajobrazów. Artysta podkreśla, że zawsze inspirowała go przestrzeń i natura. A dokładniej, jak sam przyznaje – niesamowita moc natury.
Prace dostępne w galerii
ART OF POLAND