Jerzy Budziszewski
Ukończył wydział malarstwa warszawskiej ASP w 1975 r. w pracowni Stefana Gierowskiego. W latach 1973-1976 współpracował z Marianem Boguszem, później, w latach 80. z Galerią Foksal oraz Henrykiem Stażewskim. W 1988 r. wyemigrował do Izraela, a następnie w 1994 przeniósł się do Nowego Jorku. Był kilkukrotnym laureatem Nagrody Ministra Kultury i Sztuki, otrzymał akże nagrody Memorial Fundation for Jewish Culture (Nowy Jork 1898), oraz Karen Tel-Aviv for lierature and Art (1991).
Zajmował się malarstwem sztalugowym, ściennym i problemami malarstwa w architekturze. Był autorem kompozycji ściennych w Polsce. W ostatnich latach życia zajmował się głównie malarstwem, grafiką i fotografią oraz tworzeniem konstrukcji drewnianych. W pracach malarskich Budziszewskiego można dostrzec silny wpływ twórczości Stażewskiego i Strzemińskiego.
Wystawy, realizacje, sympozja:
1971
wystawa indywidualna, Klub WSM, Warszawa
1973
sympozjum – Górażdże-73
1974
sympozjum – Krapkowice-74, wystawa konkursowa „Rzeźba dla autostrady”, Barcelona, Hiszpania, wystaw i sympozjum – „Symbioza plastyki z architekturą”, Katowice
sympozjum – „Otmuchów – 74 – lato kwiatów”, sympozjum – Opole – 74
1975
wystawa – „Pejzaż Mazowiecki”, Muzeum Narodowe w Warszawie
wystawa pokonkursowa – „Muzyka i taniec”, Bandol, Francja
wystawa i sympozjum – Kędzierzyn – 75
wystawa pokonkursowa – „Środowisko, w którym żyjemy” – opracowanie plastyczne Rynku w Krapkowicach – praca zbiorowa (I nagroda) i opracowanie plastyczne Cementowni Górażdże – praca zespołowa, Zachęta, Warszawa
wystawa „Warszawa w sztuce”, Dom Artysty Plastyka, Warszawa
realizacja malarstwa ściennego w ramach otwartej Galerii XXX-lecia, Krapkowice
wystawa Koła Młodych, Arsenał, Poznań
wystawa pokonkursowa – „Rzeźba dla parku”, Galeria Uffizi, Florencja, Włochy
1976
wystawa indywidualna, Galeria Sztuki Współczesnej, Warszawa
wystawa indywidualna, Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, Lublin
realizacja malarstwa ściennego w ramach Lubelskich Spotkań Plastycznych-76
wystawa indywidualna – Klub FZSMP, Pruszków
VI Festiwal Sztuk Pięknych, Zachęta, Warszawa
wystawa BWA – „Ars aqua”, Katowice
1977
Pruszkowskie Plener Plastyczny – Pruszków
realizacja malarstwa ściennego SWB, Warszawa
wystawa Koła Młodych, Galeria MDM, Warszawa
1978
realizacja malarstwa ściennego w Szpitalu Kolejowym w Warszawie
wystawa indywidualna malarstwa, Galeria Zapiecek, Warszawa
1979
wystawa „Warszawa w sztuce”, MRDz, Zachęta, Warszawa
realizacja malarstwa ściennego, Dworzec PKS, Mińsk Mazowiecki
wystawa problemowa „Elementy”, Galeria Interpress, Warszawa
Międzynarodowa Kolekcja dla dzieci z Lasek, Warszawa
1980
wystawa indywidualna malarstwa, galeria Zapiecek, Warszawa
realizacja malarstwa ściennego, mozaiki w Domu Słowa Polskiego, Warszawa
wystawa okręgowa, Zachęta, Warszawa
„Spotkania 80”, Słupsk
1981
wystawa w Galerii 72, Chełm
1983
wyswata w HUB Gallery, Pennsylvania State University, University Park
wystawa w Ferm Gallery, Malmö, Szwecja
wystawa w Galerii 72, Chełm
1984
wystawa w Art Nova Gallery, Göteborg, Szwecja
wystawa w Galerii Zapiecek, Warszawa
wystawa w Konstruktiv Tendens Gallery, Sztokholm, Szwecja
1985
wystawa w Galerii W Pasażu, Wrocław
wystawa w Ferm Gallery, Malmö, Szwecja
wystawa w Art Nova Gallery, Göteborg, Szwecja
1986
wystawa w Miejskiej Galerii Sztuki Współczesnej, Bydgoszcz
wystawa w prywatnej rezydencji Attaché Kulturalnego Ambasady RFN w Warszawie
1987
wystawa fotografii w Stowarzyszeniu Architektów w Warszawie
wystawa w Krzysztoforach, Kraków
wystawa w Galerii Arsenał, Białystok
wystawa w Miejskiej Galerii Sztuki Współczesnej, Galeria Rzeźby, Warszawa
1988
wystawa w Żydowskim Instytucie Historycznym, Warszawa
1989
wystawa na Uniwersytecie Hebrajskim, Akademii Sztuk Pięknych Bezalel, Jerozolima, Izrael
1990
wystawa w Ganei Ha Tarucha, Tel Awiw, Izrael
wystawa fotografii w Stowarzyszeniu Malarzy i Rzeźbiarzy, Tel Awiw, Izrael
wystawa w Domu Artystów, Jerozolima, Izrael
1991
wystawa w Jaakov Vav Gallery, Tel Awiw, Izrael
1992
wystawa fotografii Marsz życia w Hotelu Shearton w Nowym Jorku, USA
wystawa w Isreal Discount Bank, Tel Awiw, Izrael
wystawa w Galerii 72, Chełm
1993
wystawa w Art Gallery, Netanja, Izrael
1994
wystawa pt. Recent Works After New York, Studio, Tel Awiw, Izrael
1995
wystawa pt. Recent Works na Uniwersytecie Augsburskim, Augsburg, Niemcy
1996
wystawa pt. Recent Works w Ratuszu NYC, Nowy Jork, USA
Dostępne prace w galerii

 

ART OF POLAND