Kiejstut Bereźnicki
Urodził się w 1935 roku w Poznaniu. Studia artystyczne odbył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, gdzie w 1958 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Stanisława Teisseyre’a. Od 1960 roku pracował w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku.  Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1984 roku, a profesora zwyczajnego w 1994 r. W latach pełnił funkcję prorektora ASP w Gdańsku. Wziął udział w wielu wystawach zbiorowych i zrealizował ponad 100 ekspozycji indywidualnych w Polsce i za granicą. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Obecna ekspozycja w Galerii Sztuki Wirydarz prezentuje najnowsze dzieła tego wybitnego malarza.
Prace dostępne w galerii

 

 

ART OF POLAND