Krzysztof Konopka
Konopka w swoich kompozycjach często inspiruje się postacią kobiecą, gdzie erotyzm odgrywa ważną rolę, jednocześnie podkreślając silne doznania kolorystyczne
inspirowane naturą, gdzie malowany malowany podmiot wkomponowuje się kolorystycznie w tło, niejednokrotnie zatracając kontur.
„Matka natura” daje polskiemu artyście wiele bodźców twórczych, gdzie często gęste faktury koloru, nakładane warstwami szpachlą na płótno, nawiązują do fal
morskich, ruchu wiatru czy chmur tak jak wibracji natury. Dzięki tej technice widz otrzymuje przekaz o bliskiej przynależności człowieka jako gatunku do środowiska.
Człowiek i natura to jedno. Dzięki szczególnej technice podyktowanej bezpośrednim typem działania artystycznego – działaniem artystycznym, jego malarstwo uzyskuje
efekt płaskorzeźby kolorystycznej nawiązującym do sztuki prymordialnej plemion. Malarz staje się psychoanalitykiem i poprzez swoją sztukę pozwala widzowi odkryć i wydobyć nieuświadomione emocje.
Powstaje empatia między artystą a obrazem dzięki energii chromatycznej wibracji przenikających się kolorów , które często nawiązują do fal elektromagnetycznych,
uchwycając złudzenie optyczne i nawiązując do intymnej relacji z obserwatorem. Gama wybranych odcieni często wymaga namiętnych i żywych kolorów, tworząc chromatyczny dialog między powierzchniami i zachęcając do głębszego odczytania dzieła, zdolnego do wydobycia ukrytych emocji i pragnień, i badania każdego zakamarka naszej duszy. Płótna Konopki budzą wielką energię i pozytywność, ilustrując siłę natury i oddając hołd życiu, którym według artysty kierują instynktowne i pierwotne siły. Podobnie jak w abstrakcyjnym ekspresjonizmie, malarstwo staje się dla polskiego artysty działaniem psychologicznym, ale zamiast tła egzystencjalnego jest pierwotnym empatycznym impulsem połączenia człowieka z naturą. Konopka nazwał swój proces twórczy Orapizmem. Podczas ostatniej edycji Biennale we Florencji artysta został uznany za prekursora nowego nurtu zwanego „Orapismo”
(z portugalskiego – teraz śledzę), który łączy i rozwija abstrakcyjny ekspresjonizm, fowizm i sztukę nieformalną, tworząc nowy nurt w sztuce.
W marcu 2023 podczas wystawy w Rzymie i w obecności reprezentacji ambasady Polskiej, Instytutu Polskiego w Rzymie, pod patronatem miasta Rzym Krzysztof Konopka zdobyl pierwsza nagrodę na międzynarodowym konkursie Tamara Art Award
Prace dostępne w galerii

 

 

ART OF POLAND