BOGDAN TKACZUK

Bogdan Tkaczuk
Rzeźbiarz urodzony w Odesie. Pierwsze prace autora zaczęły pojawiać się w szkole artystycznej, skąd pochodzi. Jednocześnie brał udział we wspólnych wystawach i wydarzeniach muzycznych, gdzie grał na perkusji.
Po ukończeniu technikum w 2015 roku zaczął studia na Akademii Sztuk Pięknych. W tym czasie brał udział w wystawach i sympozjach
rzeźbiarskich. W 2017 roku na fasadzie jednego z budynków kompleksu mieszkalnego w Odesie zainstalowano jego rzeźbiarską kompozycję
“Mozart”. Był jednym z uczestników „Wyprawy rzeźbiarskiej” do Jaskini Optymistycznej w 2018 roku. W tym samym roku brał udział w festiwalu
rzeźb z piasku w Odesie. Po ukończeniu studiów we Lwowie przeniósł się do Wrocławia, gdzie obecnie stacjonuje w pracowni artystycznej Grzegorza Łagowskiego. Jest współautorem większości prac wykonanych od 2019 roku do
chwili obecnej. Część rzeźb znajduje się w muzeach i kolekcjach prywatnych na Ukrainie, w Polsce oraz Niemczech.
Prace dostępne w galerii