Polityka prywatności serwisu internetowego www.artofpoland.pl

1. Administrator serwisu www.artofpoland.pl (dalej: Serwis) przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz innymi regulacjami prawa związanych z prywatnością.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie www.artofpoland.pl jest Pan Dominik Tomczak, przedsiębiorca prowadzący działalność pod firmą: „ART OF POLAND DOMINIK TOMCZAK”, ul. Piwna 16/18, 00-265 WARSZAWA, NIP 8891437894, REGON 388070563 (dalej: Administrator lub Art of Poland).

2.1. Z Administratorem można kontaktować się:
– za pośrednictwem poczty e-mail: info@artofpoland.pl
– telefonicznie: + 48 724 277 888

3. Klient Serwisu – Użytkownik serwisu www.artofpoland.pl ma prawo do bezpłatnego wglądu w przechowywane przez Art of Poland dane na jego temat. Może On poprosić o ich sprostowanie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie danych osobowych, jak również może wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Użytkownik ma również prawo usunąć swoje dane z serwisu www.artofpoland.pl . Ponadto Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

3.1. Gdy przesłanką przetwarzania jest udzielona przez Klienta zgoda, można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, jednakże brak zgody może spowodować niemożność prowadzenia korespondencji lub brak możliwości realizacji zamówienia bądź usługi.

3.2. Gdy przesłanką przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora Klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Art of Poland danych osobowych. W takim wypadku Art of Poland nie będzie mógł przetwarzać tych danych, z wyjątkiem sytuacji, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, aby dane nadal były przetwarzane. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3.3. Jeśli Klient zdecyduje się skorzystać z przysługujących mu praw, Art of Poland udzieli Klientowi odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądanie.

4. Administrator, za pomocą Serwisu, przetwarza następujące dane osobowe Klientów, wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji, realizacji Zamówienia lub jego zmiany, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz marketingu i promocji usług własnych, w następujących celach:

  • złożenia, przyjęcia i realizacji lub anulowania Zamówienia w Sklepie Internetowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli jest niezbędne w celu negocjacji, zawarcia i wykonania umowy: w formularzu zamówienia nasz Klient podaje: imię i nazwisko, adres email, telefon kontaktowy oraz adres, na który ma być wysłany produkt (serwis zapisuje adres IP, z którego nastąpiło zamówienie). Art of Poland kontaktuje się zwrotnie telefonicznie oraz przy użyciu adresu email.
  • realizacji płatności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, czyli jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze: Dokonywanie płatności odbywa się za pomocą zewnętrznych mechanizmów płatniczych (PayPal, Przelewy24). Art of Poland nie gromadzi danych identyfikacyjnych związanych z przekazywaniem loginów, haseł czy numerów i kodów instrumentów płatniczych.
  • statystycznych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności za pomocą plików „Cookies”: o Analiza zachowania Użytkowników na stronie www.artofpoland.pl w tym tworzenie statystyk i dostosowywanie treści strony do profilu użytkownika odbywa się automatycznie poprzez wyszukiwane hasła czy klikane w konkretne obrazy.
  • marketingowych, poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie zgody Klienta. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, a w szczególności poprzez Newsletter:
    – Użytkownik, który dołączy do subskrypcji newslettera, będzie regularnie otrzymywał informacje kierowane na wskazany adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera wysyłając zgłoszenie na skrzynkę pocztową: info@artofpoland.pl.
  • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego usług własnych, odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy/mail/telefon pytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  • wyrażenia przez Klienta opinii o sposobie realizacji Usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przez roszczeniami, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  • realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m.in. rachunkowości i księgowości oraz obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn.zm.) jak również realizacji praw osób, których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze.

5. Serwis pod adresem www.artofpoland.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych.
5.1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Administratora. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
5.2. Pliki cookies zbierają informacje, które zasadniczo nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich rodzaju i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te będą wówczas przetwarzane we wskazanych poniżej celach, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora danych, jakim jest umożliwienie prawidłowego działania i kontrolowania ruchu na stronie internetowej).
5.3. Dane będą przetwarzane jedynie przez czas istnienia uzasadnionego interesu po stronie Administratora.
5.4. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
5.5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator lub podmioty z nim współpracujące.
5.6. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
– określania profilu, w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.7. Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
5.8. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
5.9. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Możliwe jest dokonanie zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
5.10. Edytowanie informacji wynikających z plików cookies Klient może dokonać samodzielnie przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
5.11. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony www Administratora.
5.12. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Administratora reklamodawców oraz partnerów. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji lub czasie pozostawania na danej stronie.
5.13. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach odsyłamy do: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

6. Serwis korzysta z usług oferowanych przez serwisy internetowe Facebook i Google polegających na reklamie do wybranej grupy odbiorców. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych serwisach.

7. Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych Klientów:
– utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji i urządzeniach, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
– prowadzi rejestr zbiorów danych zgodnie z wymogami prawa;
– wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania, w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
– przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, pisemnego upoważnienia lub umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych;
– zachowuje poufność otrzymanych danych osobowych.

8. Zbiór zgromadzonych przez Serwis danych osobowych jest chroniony, tj. traktowany jako wydzielona baza danych i przechowywany w logicznie wydzielonej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

9. Dane osobowe Klientów są pozyskiwane przez Administratora bezpośrednio od osób, których dotyczą (ewentualnie od podmiotu, który Klient reprezentuje) i mogą być przekazywane wyłączenie podmiotom, które przetwarzają dane Klienta w imieniu Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych Klienta określonych w Polityce prywatności, w szczególności:
– podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT na rzecz Administratora,
– podmiotom, które wspomagają Art of Poland w obsłudze korespondencji oraz procesie obsługi Klienta (operatorzy pocztowi, firmy kurierskie), wyłącznie w ograniczonym zakresie (imię i nazwisko, adres oraz ewentualnie numer telefonu kontaktowego) i wyłącznie w celu dostarczenia zamówionego towaru,
– podmioty, które świadczą Art of Poland usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, rachunkową, księgową oraz w celu archiwizacji dokumentów.

10. Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

11. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, umówienia terminu spotkania, lub do zawarcia i realizacji umowy/ wykonania usługi lub innej transakcji.

12. Czas przetwarzania danych osobowych Klienta (okres retencji danych) jest uzależniony od celu i podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania tych danych, tj.:
– do czasu wycofania zgody, jeśli przetwarzanie danych obywa się na podstawie zgody;
– po ustaniu współpracy, przez okres 3 lat, jeśli dane osobowe zostały podane w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane przez mail/ telefon/ formularz kontaktowy;
– przez czas trwania negocjacji, korespondencji, zamówienia lub Usługi, do momentu zakończenia realizacji zamówienia lub Usługi oraz okresu wymaganego przepisami prawa, ze względu na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
– w razie nie złożenia zamówienia lub anulowania Usługi bądź po ich wykonaniu, przez okres niezbędny dla celów dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
– do czasu zakończenia realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa (np. w zakresie przechowywania dokumentacji i przedawnienia roszczeń, w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu);
– do momentu ustania interesu prawnego Administratora (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu, w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych.

13. Administrator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. dane przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej, lub przekazywane za pomocą poczty elektronicznej w przypadku zlokalizowania serwerów operatorów zarządzających tymi usługami poza obszarem EOG mogą być przetwarzane poza nim.
13.1. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem typowych klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach i kopii danych.

14. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności.
14.1. Administrator informuje w Serwisie o dacie aktualizacji Polityki prywatności.

15. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Klient wyraża zgodę na zasady przetwarzania i ochrony swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu, opisane w niniejszym dokumencie.

Data aktualizacji Polityki Prywatności: 17 listopada 2021 r.

ART OF POLAND