Koszyk: 0.00 zł 0

Jak zacząć współpracę

Jak zacząć współpracę

 1. Aby zaproponować swoje prace do galerii ArtofPoland, należy wysłać na adres e-mail info@artofpoland.pl fotografię pracy (przodu/tyłu oraz sygnatury) wraz ze szczegółami w postaci:

 • Autor

 • Tytuł pracy

 • Rok powstania

 • Wymiary pracy (bez oprawy / w oprawie)

 • Technika wykonania

 • Podłoże

 • Stan pracy, ewentualne uszkodzenia

 • Dostępność certyfikatu autentyczności

Lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie głównej galerii ‘Zgłoś pracę’

 1. Po przesłaniu zgłoszenia, należy poczekać 3 dni na weryfikację i akceptację pracy w galerii

 2. Po akceptacji zgłoszenia, na wskazany adres e-mail zostanie wysłana instrukcja podania dodatkowych danych wraz z akceptacją regulaminu

 3. W przypadku braku akceptacji obiektu, zostanie wysłana zwrotna informacja.

Wycofanie pracy z galerii

Aby wycofać produkt ze sprzedaży / zmienić jego cenę lub inne szczegóły, należy przesłać niezwłocznie stosowną informację na adres e-mail: 
info@artofpoland.pl

Zgodnie z zawartą umową galerii internetowej Artofpoland przysługiwać będzie od właściciela obiektu kara umowna w wysokości ustalonej ceny danej pracy zamieszczonej na naszej stronie, która nie została zgłoszona, jako sprzedana i została sprzedana innemu klientowi przez Artofpoland (mechanizm taki jest wprowadzony w celu uniknięcia sytuacji, w której Klienci kupują prace, które nie są faktycznie dostępne).

Płatność za sprzedaną pracę

Ustalona cena sprzedaży pracy przez właściciela obiektu do ArtofPoland zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży.

W przypadku innych pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: info@artofpoland.pl

Lub telefonicznie +48 724 277 888

Kontakt
724 277 888
info@artofpoland.pl
ART OF POLAND © 2021. All Rights Reserved | Wykonanie Arlek.pl
ART OF POLAND