JERZY SZOT

Jerzy Szot urodzony w 1956 roku
Studiował w warszawskiej ASP. Dyplom uzyskany w pracowni plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego. Przez osiem lat (do wyjazdu do USA w 1990) pełnił funkcję asystenta w pracowni prof. Teresy Pągowskiej. Lata 80. XX w. były czasem dużej aktywności twórczej. Brał udział w wielu wystawach w Polsce i za granicą m. in.: we Włoszech, Holandii, Niemczech, Japonii, Finlandii, Rosji, Węgrzech i USA. W  roku 1985 wyjechał do Włoch razem z takimi artystami jak: Jan Tarasin, Jan Berdyszak, Janusz Przybylski, Jan Dobkowski, Adam Styka. W roku 1988 wziął udział w  wystawie zbiorowej „Świeżo malowane. Młode Malarstwo Polskie lat 1982-1987″ w Zachęcie , a w 1989 w indywidualnej w Galerii Studio w Warszawie. W roku 1987 artysta otrzymał Nagrodę Artystyczną Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego. Prace Jerzego Szota znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Katowicach i Szczecinie.
Prace dostępne w galerii