Stasys Eidrigevičius
Urodzony 1949 roku. Studiował w Instytucie Sztuk Pięknych w Wilnie. Malarz, plakacista, twórca ekslibrisów, rysunków, ilustracji książkowych, instalacji. To międzynarodowej sławy artysta pochodzenia litewskiego, który od 1980 roku na stałe mieszka w Polsce. Należy do kategorii twórców niepokornych, wobec których wszelkie próby klasyfikacji będą nieudane. Z bogatego dorobku wyłania się obraz artysty niezwykle dynamicznego, poszukującego własnego sposobu wypowiedzi i silnej ekspresji zarówno w sztukach plastycznych – malarstwo, rysunek, rzeźba, jak i działaniach multimedialnych oraz przedstawieniach teatralnych. Wszystkie jego realizacje łączy jednak specyficzna atmosfera surrealizmu z akcentami ironii i groteski.
Prace Stasysa znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie, w Muzeum Plakatu w Wilanowie, British Museum w Londynie, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, National Library w Waszyngtonie, Creation Gallery w Tokio, Muzeum Watykańskim w Rzymie oraz zbiorach prywatnych na całym świecie.
Prace dostępne w galerii

 

 

ART OF POLAND