Żaneta Śniadek
E m o c j e, m y ś l i ,s t a n y przeżywalności i spostrzeżenia przelewam na płótno. Symbol stał się dla mnie formą przekazu dla ukrytych w moich pracach osobistych wizji i przesłań. Surrealizm i realizm jest moją drogą. Pragnę wzbudzać w ludziach chęć do przemyśleń w temacie ukazanym na obrazie. Pasja do malarstwa zajmowała w moim sercu znaczące miejsce. Studia w zakresie architektury krajobrazu oraz lata spędzone za granicą były dla mnie kolejnym etapem w życiu dającym  możliwość zbierania doświadczeń malarskich. Światowe galerie sztuki w których miałam okazję oglądać dzieła znanych twórców były dla mnie nie tylko inspiracją ale również na swój sposób pobudzały moje twórcze zmysły kierując mnie coraz bardziej w stronę malarstwa. W 2017 roku podjęłam decyzję i zaczęłam tworzyć. Obecnie jestem członkiem Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Plastycznych “ B R A M A ”. Jestem ściśle związana z Galerią Sztuki “BRAMA” w Stargardzie i tam też edukuję dzieci i młodzież w dziedzinie malarstwa, rysunku i rzeźby . Zaczynałam o d malarstwa akrylowego jednak technika w której obecnie maluje zawładnęła mną w całości – farby olejne uważam za magiczną część mojego życia. I tą magią dzielę się z Wami.
WYSTAWY: 
– Wystawa twórczości członków SSMSP “BRAMA” za rok 2021, Galeria Sztuki “BRAMA”, styczeń 2022 The annual SSMSP “BRAMA” members exhibition of 2021, “BRAMA” the Art Gallery, January 2022
– Wystawa indywidualna pt. “W zwierciadle duszy…”, Galeria Sztuki “BRAMA”, październik 2021 The individual exhibition “The mirror of the soul…”, “BRAMA” the Art Gallery, October 2021 = Art Festiwal, Stargard, 2021
– Art Festiwal, Stargard, 2021 = Wystawa twórczości członków SSMSP “BRAMA” za rok 2020, Galeria Sztuki “BRAMA”, styczeń 2021 The annual SSMSP “BRAMA” members exhibition of 2020, “BRAMA” the Art Gallery, January 2021
– Happening “Wolna Sztuka”, Galeria Sztuki “BRAMA”, wrzesień 2020 “Free Art” happening, “BRAMA” the Art Gallery, September 2020
– Art Festiwal online, Stargard 2020 Art Festival online, Stargard 202 – Wystawa twórczości członków SSMSP “BRAMA” za rok 2019, Galeria Sztuki “BRAMA”, styczeń 2020 The annual SSMSP “BRAMA” members exhibition of 2019, “BRAMA” the Art Gallery, January 2020
– Stargardzka Strefa Sztuki 2019, 2020,2021, 2022 Stargard Art Zone 2019, 2020,2021, 2022 – Podwójna wystawa “Dwa Światy”, Greifswald, listopad 2019 Joint exhibition “Two Worlds”, Greifswald, November 2019
– Happening “WOLNA SZTUKA” w Galerii Sztuki “BRAMA” w Stargardzie, październik 2019 “Free Art” happening, “BRAMA” the Art Gallery, October 2019 = Plener malarski, Mosina, 2019 Plein-air painting, Mosina, 2019
– Art Festiwal, Stargard, 2019 Art Festival, Stargard 2019 – Wystawa twórczości członków SSMSP “BRAMA” za rok 2018, Galeria Sztuki “BRAMA”, styczeń 2019 The annual SSMSP “BRAMA” members exhibition of 2018, “BRAMA” the Art Gallery, January 2019
– Ratusz Miejski – wystawa stała, Stargard, od 2018 City Hall – a permanent exhibition, Stargard, since 2018
– Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz wernisaże wystaw od 2018 roku, Galeria Sztuki „BRAMA” Art workshop for children and teenagers and exhibition openings sińce 2018, “BRAMA” Art Gallery.
Prace dostępne w galerii
ART OF POLAND