Najbliższa aukcja już 15.09.2024 ➡︎ KLIKNIJ TUTAJ I PRZEJDŹ DO ONEBID

Najbliższa aukcja już 15.09.2024
➡︎ KLIKNIJ TUTAJ I PRZEJDŹ DO ONEBID

DAMIAN WOJNOWSKI

Damian Wojnowski
Urodzony 1972 w Częstochowie Z wykształcenia zdobnik szkła, muzyk, terapeuta zajęciowy. Od lat pochłania go pasja malowania i miłość do rysunku. Na co dzień prowadzi zajęcia z osobami starszymi a także niepełnosprawnymi umysłowo , które polegają na arteterapii. Poprzez rzeźbę, malarstwo, taniec, muzykę czy śpiew uczestnicy terapii otwierają dostęp do swojego wnętrza: emocji, potrzeb i lęków. Dodatkowo prowadzi warsztaty twórczości zarówno dla dzieci ,młodzieży jak i dorosłych wyzwalając w nich kreatywność i rozbudzając pasję do tworzenia. Jak mówi o sobie; poprzez tworzone prace wyraża siebie – własne emocje, doznania czy nastroje, tym samym ukazując własną wizję rzeczywistości w połączeniu z dużą dawką fantastyki. W swych obrazach stara się odzwierciedlić przenikanie się światów, oddać koloryt oraz przestrzeń fantazji i snów. To także próba uchwycenia nastroju chwili, zatrzymania na moment czasu i nadania zwykłym czynnościom i rzeczom elementu magii. Świat jego prac jest pełen skrajności. Z jednej strony baśniowa, oniryczna sceneria z drugiej realna nie zawsze sielankowa rzeczywistość. Wszystko to przenika się w rożnych proporcjach, budując klimat obrazu i jego nastrój. Od 2015 należy do Śląskiego Stowarzyszenia Faun Art gdzie z powodzeniem realizuje swoją pasję, uczestnicząc w licznych wystawach zbiorowych jak i indywidualnych. Szereg jego prac znajduje się w prywatnych kolekcjach zarówno w kraju jak i za granicą.
Wystawy indywidualne
1.Galeria ,,Coffeina,, Gliwice 2015-wystawa rysunku i malarstwa
2.Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej Katowice 2015 wystawa rysunku i malarstwa
3.Galeria ,,Podcień,,Pyskowice 2016 wystawa malarstwa
4.Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej Katowice 2018-rysunkowe impresje,wystawa rysunków
5.Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 2018 -wystawa rysunku i malarstwa
6.Kawiarnia artystyczna .Wystawa prac rysunkowych w ramach cyklicznej imprezy ARTNOC -Gliwice
7.Centrum Organizacji Kulturalnych Gliwice 2019 -wystawa rysunku i malarstwa
8.Miejski Dom Kultury w Pyskowicach 2021.-wystawa malarstwa.
9.Kawiarnia artystyczna KOLOROWA 2022 wrzesien -listopad wystawa malarstwa
10.Stacja Artystyczna Rynek 2022 Grudzień
Oprócz tego udział w wielu wystawach zbiorowych w ramach stowarzyszenia FAUN ART, które skupia twórców z Gliwic oraz całego Ślaska. Damian Wojnowski współpracuje także z kilkoma galeriami w Polsce a także bierze udział w aukcjach polskiej sztuki.
Damian Wojnowski czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta Gliwice i regionu.
Dostępne prace w galerii