ERNEST ZAWADA

Ernest Zawada
Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i właśnie w trakcie swojej kariery akademickiej rozpoczął karierę artystyczną,
zdobywając już jako student pierwsze nagrody i wyróżnienia. Po ukończeniu studiów zaczął wystawiać swoje prace najpierw w Polsce,
potem w innych krajach Europy i na świecie, m.in. Włochy zostały włączone w jej szeroki horyzont wystawienniczy przy okazji wystawy w Wenecji. Ernest Zawada
pełni funkcję profesora i dziekana Uniwersytetu w Bielsku-Białej, uczestnicząc w wielu międzynarodowych projektach i wymianach.
W Rzymie w marcu 2023 podczas swojej osobistej wystawy “Energia del Colore” pod patronatem miasta Rzym, Ambasady Polskiej ,Instytutu Polskiego, Studia Artemisia otrzymał nagrodę za karierę artystyczną.
Prace dostępne w galerii