Jerzy Lewandowski
Artysta tworzył we Włocławku głównie w latach 80 i 90-tych. Był członkiem Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego działającego przy Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne. Z zawodu był nauczycielem.
Dostępne prace w galerii

 

ART OF POLAND