Najbliższa aukcja już 15.09.2024 ➡︎ KLIKNIJ TUTAJ I PRZEJDŹ DO ONEBID

Najbliższa aukcja już 15.09.2024
➡︎ KLIKNIJ TUTAJ I PRZEJDŹ DO ONEBID

MARZENA HETTICH-URYSZEK

Marzena Hettich-Uryszek

Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom, uzupełniony aneksem z rzeźby, uzyskała w pracowni malarstwa profesora Krzysztofa Skarbka.

Mieszka i tworzy w Polsce oraz Niemczech. Obok działalności artystycznej, przez lata zajmowała się nauczaniem przedmiotów artystycznych.

Jej twórczość to równolegle: malarstwo i rzeźba, głównie ceramiczna, chętnie też łączy je obie tworząc tzw sztukę interdyscyplinarną. Bliskie jest jej przekonanie, że forma determinuje treść. Artystka ceniąc klasyczne malarstwo, wykorzystuje inne techniki twórcze. Chętnie sięga po kolaż. Kolaż to z jednej strony okazja  do wykorzystania rozmaitych ,,produktów ubocznych,, rozwoju cywilizacyjnego (pierścieni do cygar), z drugiej zaś – możliwość ich rekontekstualizacji, będącej wyrazem inter kulturowych i intertekstualnych poszukiwań Artystki. Tworzony z wykorzystaniem tej techniki cykl prac można określić mianem kulturowego recyklingu.

,,Marzena Hettich-Uryszek prezentuje nam kierunek rozwoju własnych, personalnych poszukiwań. Dominującymi zagadnieniami form wyrazu plastycznego w jej kompozycjach wydają się być rysunek i kolor. Kreują współgrające instrumenty razem z efektami świetnymi oraz bogatymi, zmieniającymi się kształtami. Umożliwiają okazję do prezentacji interesujących zjawisk, wydobywających barwne wrażenia wizualne. Łącząc w kreatywny sposób elementy przypadku że świadomym konstruowaniem materii malarskiej, twórczyni nadaje swoim obrazem sugestywnej oraz niepowtarzalnej mocy. Wydają się pochodzić również z analizy nietypowych  zjawisk, w ciągle zmieniającej się kulturze popularnej, organizującej własne mitologie. Prof. Krzysztof Skarbek,,

W centrum zainteresowań znajduje się człowiek i jego różne stany emocjonalne. Odzwierciedleniem tych zainteresowań w dorobku artystycznym są – po pierwsze – żywe i zdecydowane kolory. Po drugie zaś – silna obecność portretu. Ta ostatnia zdaje się sugerować odwołania  do tradycji malarstwa figuratywnego, ale Artystka nie stroni od wybierania w kierunku abstrakcji. W rzeźbie jej specjalnością są kameralne formy rzeźbiarskie oraz płaskorzeźby, najchętniej tworzone w ceramice. Ma na swoim kącie także realizacje  w  brązie. Materiał w jakim tworzy narzuca jej formę artystyczną. W pracy twórczej inspiruje ją człowiek i natura. Rzeźby są pretekstem do malarstwa, co pozwala połączyć jej dorobek z nurtem tzw. sztuki hybrydowej.

Przywołując piękno i idealne proporcje rzeźb klasycznych, jednocześnie je reinterpretuje i uwspółcześnia. Podkreśla niedoskonałości natury ludzkiej poprzez pęknięcia i celowe uszkodzenia powierzchni rzeźby. Jak sama mówi, chciałabym aby moje postaci poza pięknym ciałem miały również  duszę.  W swoich rzeźbach, dążących do ideału klasycznego piękna, choć nadszarpniętych ułomnością, można  doszukać własnych słabości czy trudności życia codziennego.

Te skazy i plamy to – cytując autorkę –  tak naprawdę znaki kruchości, to opowieść o ludzkiej przemijalności i egzystencji. To nasze blizny, przysparzające cierpień, ale równocześnie dodające nam siły, szlachetności i piękna.

-Odsłonięcie pomnika ,,Ofiarom bombardowania” w Wieluniu.

-Odsłonięcie tablicy pamiątkowej -,,Poległym 18-/1920 2009

-Odsłonięcie tablicy pamiątkowej -dla Gimnazjum im. Wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej 2010

-Akcja ,,Graffiti na Giewoncie” – pomysł, koordynacja i wykonanie wraz z uczniami szkol średnich graffiti na dworcu PKP w Wieluniu. 2011

-Projekt i wykonanie ,,Izby Pamięci lat 1939-1945″ w II Liceum Ogólnokształcącym imienia Janusza Korczaka w Wieluniu 2009 2009 2009 2010 2011 2009

– Projekt i wykonanie ,,Izby Pamięci” w I Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Wieluniu 2012

-Wykonanie odlanej w brązie makiety Wielunia, stojącej w centrum miasta przy Placu Legionów. 2016

-Wykonanie makiety miasta w Wieruszowie 2018

Wybrane wystawy malarstwa i rzeźby:

– ,,Prezentacje plastyczne” BWA Sieradz (2012 i 2016).

– ,,Triennale z martwą naturą” BWA Sieradz.

– ,,Nowa Awangarda” -Katowice (2017).

– ,,W służbie sztuki i polityki” Paryż (2018). 2012 2016 2018

– stała wystawa w Niemczech Haslach

-udział w targach sztuki ArtBox w Zurych 2021

-wystawa w BWA Sieradz 2021

-udział w targach sztuki Art Box w Wenecji 2022

-wystawa ,,Jej portret,, Warszawa 2022

-udział w wystawie Art Box w Nowym Jorku 2023

Prace dostępne w galerii