PIOTR CZAJKOWSKI

Piotr Czajkowski
Urodzony w 1973 roku w Łodzi. Studia  na Akademii Sztuk Pięknych. Od 1999 roku jest nauczycielem akademickim na macierzystej uczelni.  Zajmuje się przede wszystkim malarstwem oraz rysunkiem. Do najważniejszych artystycznych osiągnięć należy cykl METRO, który jest rodzajem osobistego notatnika artysty. W pracach wchodzących w skład cyklu przenikające się frazy tekstu tworzą ciągi znaczeniowe, które odnoszą się do nazw stacji i linii paryskiego metra.
Prace z wspomnianego cyklu znajdują się w wielu polskich oraz zagranicznych kolekcjach, m.in. we Francji, Niemczech, Belgii, Szwajcarii czy Rosji. Brał również udział w ważnych dla świata sztuki wydarzeniach, takich jak Spectrum Miami/Art Basel, Dekumo Stuttgart czy Warszawskie Targi Sztuki.

 

Prace dostępne w galerii