STANISŁAW BAJ

Stanisław Baj
Urodził się w 1953 roku w Dołhobrodach k. Włodawy. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Studia rozpoczął na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Kształcił się w pracowniach Michała Byliny i Jacka Siennickiego. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni Ludwika Maciąga. Rozpoczął pracę na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni, gdzie wykłada do dzisiaj. W latach 2006-2013 obejmował stanowisko prorektora ds. studenckich warszawskiej ASP, równolegle prowadził zajęcia w Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie. Artysta zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką.
W swoim dorobku artysta ma ponad 100 wystaw indywidualnych oraz udział w ponad 100 ekspozycjach zbiorowych w kraju i za granicą. Otrzymał wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń, m.in. nagrodę na II Ogólnopolskim Triennale Portretu (za „Portret ojca”), Radom 1981, medal „Benemerenti” przyznany przez Jana Pawła II, Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. (2017), Nagrodę ZPAP im. Kazimierza Ostrowskiego za rok 2019. W 2010 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Hanna, a w 2016 – Honorowego Obywatela Miasta Biała Podlaska. Nieustającym źródłem inspiracji jest dla artysty rzeka Bug.
Prace dostępne w galerii
Archiwum