Tomasz Kuran
Urodzony w 1972 roku w Warszawie, pracuje jako konserwator sztuki. Absolwent Warszawskiej ASP na Wydziale Konserwatorstwa i Restauracji Dzieł, dyplom uzyskany w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej pod kierunkiem prof. Joanny Szprot. Studiował także malarstwo w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego.
Artysta prezentował swoje prace w Państwowej Galerii Sztuki w Płocku (wystawa „Chwile emocje uczucia”), Galerii „Dzwonnica” w Warszawie oraz w Wiedniu na wystawach „Emocje w pejzażu” i „Święci inaczej”. W obrazach artysty często odnajdujemy realizm lub symbolizm.
Prace dostępne w galerii
Archiwum sprzedaży

 

ART OF POLAND