Zapraszamy do odwiedzenia Wystawy!

Wystawa prac Henryka Płóciennika i Krzysztofa Gocka
‘MISTRZ I UCZEŃ’
Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18 w Łodzi
16.09.2022 – 29.10.2022

Prace obydwu Artystów dostępne do sprzedaży w galerii sztuki
Artofpoland, ul. Piwna 16/18 w Warszawie
https://Artofpoland.pl


 

 

 

 

 

 

 

Na wystawę wybranych zostało 66 mało znanych i w większości niepokazywanych dotąd publicznie dzieł Henryka Płóciennika: obrazy olejne z lat 50. i 60. XX wieku, wczesne rysunki tuszem oraz grafiki: akwaforty, kwasoryty, linoryty i monotypie z lat 50., 60. i 70. minionego stulecia – dokumentujące kształtowanie się tak rozpoznawalnego dziś stylu Mistrza: wywiedzionego z realizmu ale przefiltrowanego przez doświadczenia konstruktywizmu, kubizmu i surrealizmu.

A także ponad 20 obiektów Krzysztofa Gocka który poszedł zupełnie inną artystyczną drogą, za główny temat obierając polski krajobraz. Artysta nie maluje jednak konkretnych miejsc czy zdarzeń – prezentowane widoki to raczej suma wrażeń, przefiltrowanych przez jego wyobraźnię, rodzaj symbolicznego pejzażu, odwołującego się do naszych sentymentów: swojskie pola i łąki, nokturny, plaże, nastrojowe aleje parkowe i leśne drogi.

 

ART OF POLAND