H. ZBIGNIEW WOLFF

H. Zbigniew Wolff
Urodził się w Warszawie w 1940 roku. Mówi o sobie, że maluje od zawsze i na zawsze. Jest najdłużej działającym artystą z Rynku Starego Miasta, gdzie nieprzerwanie od końca lat 70 tworzy i prezentuje swoje obrazy. Był jednym z założycieli istniejącego do dziś Stowarzyszenia Artystów Plastyków ,,Starówka”, zrzeszającego malarzy działających w sercu Starej Warszawy.
Głównym tematem obrazów Zbigniewa Wolffa jest Warszawa, a w szczególności jej staromiejskie ulice i malownicze zakątki, które przedstawia w czułej perspektywie rodzinnego miasta. Jego wielką miłością i natchnieniem jest też natura, na łonie której spędził znakomitą część swojego życia, oddając się malowaniu pejzaży w plenerze.
Charakterystyczny styl Wolffa nawiązuje do impresjonizmu, który jako kierunek w sztuce pozostaje dla niego źródłem niewyczerpanej inspiracji. Jego malarstwo cechują dynamiczne pociągnięcia pędzla w technice impasto i naturalna paleta barw.
Choć na stałe związany jest z Rynkiem Starego Miasta w Warszawie, przez dekady swojej działalności artystycznej Wolff malował w kraju i za granicą (głównie w Niemczech, Szwecji i Grecji), gdzie sprzedał setki obrazów.
Oprócz malarstwa, Zbigniew Wolff zajmuje się także rzeźbą w drewnie i poezją. W 2023 roku ukazał się jego malarski tom wierszy pt. „Zdjęte z palety”.
Prace dostępne w galerii
Archiwum